Boomstick

ข้อมูล Boomstick ในเกม Arena of Valor (RoV) ซึ่งประกอบไปด้วยเอฟเฟกต์ (สถานะ) เอฟเฟกต์พิเศษ ราคา และ Item tree

รายละเอียด Boomstick

Boomstick

ประเภท ความเสียหายวงกว้าง

ราคา 2000

Tier 3

เอฟเฟกต์

+240 พลังเวท


เอฟเฟกต์พิเศษ

สกิลติดตัว - Echo: เมื่อใช้สกิล สร้างความเสียหายเวท 50 (+50% โบนัสเวท) CD 5 วิ