Staff of Nuul

ข้อมูล Staff of Nuul ในเกม Arena of Valor (RoV) ซึ่งประกอบไปด้วยเอฟเฟกต์ (สถานะ) เอฟเฟกต์พิเศษ ราคา และ Item tree

รายละเอียด Staff of Nuul

Staff of Nuul

ประเภท เปอร์เซ็นต์กันเวท

ราคา 2050

Tier 2

เอฟเฟกต์

+180 พลังเวท +10% ลดคูลดาวน์


เอฟเฟกต์พิเศษ

สกิลติดตัว: เจาะเกราะเวท +40%