Bracer of Purification

ข้อมูล Bracer of Purification ในเกม Arena of Valor (RoV) ซึ่งประกอบไปด้วยเอฟเฟกต์ (สถานะ) เอฟเฟกต์พิเศษ ราคา และ Item tree

รายละเอียด Bracer of Purification

Bracer of Purification

ประเภท ล้างสถานะ

ราคา 1850

Tier 3

เอฟเฟกต์

+15% ลดคูลดาวน์ +20 ฟื้นฟูมานา / 5 วิ +200 เกราะ +600 พลังชีวิต +5% ความเร็วเคลื่อนที่


เอฟเฟกต์พิเศษ

สกิลติดตัว - [ Aura ] : ปล่อยออร่าที่จะเพิ่มอัตราฟื้นฟู HP+20 ให้ตัวเองและพันะมิตรใกล้ๆ (เพิ่มขึ้นตาม LV)

สกิลติดตัว - Devotion: ทุก 30 วิ จะสะสมบัฟ 1 ครั้ง (สูงสุด 3 ครั้ง) จากนั้นเมื่อครีปตายอยู่ใกล้ๆ จะหักบัฟที่สะสมไว้ 1 ครั้ง และทำให้พันธมิตรที่ใกล้ที่สุดได้รับ 30 โกลด์ และ 40 XP

สกิลพิเศษ - [ Purification Curse ] : ลบสถานะออกจากพันธมิตรที่ใกล้ที่สุด พร้อมกับฟื้นฟู HP (160+LVx30) หน่วย จากนั้นเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ขึ้น 30% และป้องกันสถานะลดความเร็ว 2 วิ (ลดคูลดาวน์ 60 วิ)

น้ำที่บริสุทธิ์จะชำระล้างบาปจากดวงวิญญาณของเจ้า