Flashy Boots

ข้อมูล Flashy Boots ในเกม Arena of Valor (RoV) ซึ่งประกอบไปด้วยเอฟเฟกต์ (สถานะ) เอฟเฟกต์พิเศษ ราคา และ Item tree

รายละเอียด Flashy Boots

Flashy Boots

ประเภท ลดคูลดาวน์

ราคา 710

Tier 2

เอฟเฟกต์

+15% ลดคูลดาวน์


เอฟเฟกต์พิเศษ

สกิลติดตัว: ความเร็วเคลื่อนที่ +60