Frost Cape

ข้อมูล Frost Cape ในเกม Arena of Valor (RoV) ซึ่งประกอบไปด้วยเอฟเฟกต์ (สถานะ) เอฟเฟกต์พิเศษ ราคา และ Item tree

รายละเอียด Frost Cape

Frost Cape

ประเภท โบนัสความเสียหาย

ราคา 1970

Tier 3

เอฟเฟกต์

+10% ลดคูลดาวน์ +200 เกราะ +800 พลังชีวิต


เอฟเฟกต์พิเศษ

Frost Power: หลังใช้สกิลการโจมตีปกติถัดไปจะลดความเร็ว 30% สร้างความเสียหายกายภาพ 150 (LV อัพ+20) CD 3 วิ