Odin's Will

ข้อมูล Odin's Will ในเกม Arena of Valor (RoV) ซึ่งประกอบไปด้วยเอฟเฟกต์ (สถานะ) เอฟเฟกต์พิเศษ ราคา และ Item tree

รายละเอียด Odin's Will

Odin's Will

ประเภท เพิ่มพลังโจมตี

ราคา 1900

Tier 2

เอฟเฟกต์

+200 เกราะ +1200 พลังชีวิต


เอฟเฟกต์พิเศษ

สกิลติดตัว - Loyalty: เมื่อโดนโจมตี จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่และโจมตีแรงขึ้น 2% (สูงสุด 5 ครั้ง)