Holy of Holies

ข้อมูล Holy of Holies ในเกม Arena of Valor (RoV) ซึ่งประกอบไปด้วยเอฟเฟกต์ (สถานะ) เอฟเฟกต์พิเศษ ราคา และ Item tree

รายละเอียด Holy of Holies

Holy of Holies

ประเภท พลังเวท

ราคา 2990

Tier 3

เอฟเฟกต์

+400 พลังเวท


เอฟเฟกต์พิเศษ

สกิลติดตัว - Enchantment: ลดเกราะเวทศัตรูในระยะลง 80-150 หน่วย (เพิ่มตามเลเวลฮีโร่) สกิลติดตัว - Enlightenment: เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 1400