Apocalypse

ข้อมูล Apocalypse ในเกม Arena of Valor (RoV) ซึ่งประกอบไปด้วยเอฟเฟกต์ (สถานะ) เอฟเฟกต์พิเศษ ราคา และ Item tree

รายละเอียด Apocalypse

Apocalypse

ประเภท โบนัสความเสียหาย

ราคา 2190

Tier 3

เอฟเฟกต์

+200 พลังเวท +10% ลดคูลดาวน์


เอฟเฟกต์พิเศษ

สกิลติดตัว - Elemental Edge: หลังใช้สกิลการโจมตีถัดไปจะ +เวท 30% ของกายภาพ (+80% โบนัสเวท)