Frosty's Revenge

ข้อมูล Frosty's Revenge ในเกม Arena of Valor (RoV) ซึ่งประกอบไปด้วยเอฟเฟกต์ (สถานะ) เอฟเฟกต์พิเศษ ราคา และ Item tree

รายละเอียด Frosty's Revenge

Frosty's Revenge

ประเภท ลดความเร็ว

ราคา 2020

Tier 3

เอฟเฟกต์

+180 พลังเวท +850 พลังชีวิต +5% ความเร็วเคลื่อนที่


เอฟเฟกต์พิเศษ

สกิลติดตัว - Frost: สกิลที่สร้างความเสียหายจะลดความเร็วเคลื่อนที่ 20% เป็นเวลา 2 วิ