Muramasa

ข้อมูล Muramasa ในเกม Arena of Valor (RoV) ซึ่งประกอบไปด้วยเอฟเฟกต์ (สถานะ) เอฟเฟกต์พิเศษ ราคา และ Item tree

รายละเอียด Muramasa

Muramasa

ประเภท เปอร์เซ็นต์เกราะ

ราคา 2020

Tier 3

เอฟเฟกต์

+75 พลังโจมตี +10% ลดคูลดาวน์


เอฟเฟกต์พิเศษ

สกิลติดตัว - เจาะเกราะ +45%