ข้อมูลรูนในหน้านี้ไม่ได้รับการอัปเดตแล้ว ดูข้อมูลรูนที่อัปเดตล่าสุด และข้อมูลฮีโร่ที่สมบูรณ์กว่าเดิมได้ที่นี่

สารบัญ

รูน เลเวล 1

รูน เอฟเฟกต์ ประเภทรูน ตำแหน่งฮีโร่
Passion พลังโจมตี +0.9 โจมตี แครี่
แอสซาซิน (AD)
Shock อัตราคริติคอล +0.5% คริติคอล แครี่
แอสซาซิน (AD)
Curse พลังเวท +1.5 โจมตี เมจ
แอสซาซิน (AP)
ซัพพอร์ท
Gale ความเร็วโจมตี +0.6% ความเร็ว แครี่
ไฟต์เตอร์
Life พลังชีวิต +21 พลังชีวิต แทงค์
ไฟต์เตอร์
ซัพพอร์ท
Rebirth ฟื้นฟูพลังชีวิต/5วิ +4.2 พลังชีวิต แทงค์
ไฟต์เตอร์
ซัพพอร์ท
Lifesteal ดูดเลือด +0.4% ดูดเลือด แครี่
Absorption เวทแวมไพร์ +0.4% ดูดเลือด เมจ
Guard เกราะ +2.5 ป้องกัน แทงค์
ไฟต์เตอร์
ซัพพอร์ท
Strength ต้านทานเวท +2.5 ป้องกัน แทงค์
ไฟต์เตอร์
ซัพพอร์ท
Stab เจาะเกราะ +2.2 เจาะ แครี่
แอสซาซิน (AD)
Disruption เจาะเกราะเวท +2.2 เจาะ เมจ
แอสซาซิน (AP)

รูน เลเวล 2

รูน เอฟเฟกต์ ประเภทรูน ตำแหน่งฮีโร่
Agility ความเร็วโจมตี +1.2% ความเร็ว แครี่
แอสซาซิน (AD)
Brute Force พลังโจมตี +1.5
พลังชีวิต +13.5
โจมตี / พลังชีวิต แครี่
ไฟต์เตอร์ (AD)
แทงค์ (AD)
Master พลังโจมตี +1.5
ความเร็วโจมตี +0.4%
โจมตี / ความเร็ว แครี่
ไฟต์เตอร์ (AD)
แอสซาซิน (AD)
Cyclone ความเร็วโจมตี +0.6%
อัตราคริติคอล +0.3%
ความเสียหายคริติคอล +1.1%
ความเร็ว / คริติคอล แครี่
แอสซาซิน (AD)
Magma พลังเวท +2.5
อัตราคริติคอล +0.3%
โจมตี / คริติคอล เมจ
แอสซาซิน (AP)
Pestilence พลังเวท +2.5
เจาะเกราะเวท +1.4
โจมตี / เจาะ เมจ
แทงค์ (AP)
ซัพพอร์ท
Atrocity อัตราคริติคอล +1% คริติคอล แครี่
แอสซาซิน (AD)
Mob อัตราคริติคอล +0.5%
ความเสียหายคริติคอล +2%
คริติคอล แครี่
แอสซาซิน (AD)
Mutation พลังชีวิต +45 พลังชีวิต แทงค์
ไฟต์เตอร์
ซัพพอร์ท
Guerrilla พลังชีวิต +13.5
ความเร็วเคลื่อนที่ +0.7%
พลังชีวิต / พิเศษ แทงค์
แอสซาซิน
ซัพพอร์ท
Vitality ฟื้นฟูพลังชีวิต/5 วิ +9 พลังชีวิต แทงค์
ไฟต์เตอร์
ซัพพอร์ท
Revelation พลังเวท +1.4
เวทแวมไพร์ +0.8%
ต้านทานเวท +1.6
โจมตี / ป้องกัน / ดูดเลือด เมจ
แทงค์ (AP)
ซัพพอร์ท
Greed ความเร็วโจมตี +0.4%
ดูดเลือด +0.8%
ดูดเลือด / ความเร็ว แครี่
แอสซาซิน (AD)
Final Battle พลังโจมตี +0.6
พลังชีวิต +36
โจมตี / พลังชีวิต ไฟต์เตอร์
แทงค์ (AD)
Reinforce พลังชีวิต +36
เกราะ +1.6
พลังชีวิต / ป้องกัน แทงค์
ไฟต์เตอร์
ซัพพอร์ท
Fury ความเร็วโจมตี +0.4%
อัตราคริติคอล +0.3%
ความเร็วเคลื่อนที่ +0.5%
พิเศษ / ความเร็ว / คริติคอล แครี่
แอสซาซิน (AD)
Indomitable เกราะ +5.4 ป้องกัน แทงค์
ไฟต์เตอร์
ซัพพอร์ท
Loyalty ต้านทานเวท +5.4 ป้องกัน แทงค์
ไฟต์เตอร์
ซัพพอร์ท
Assault ความเร็วโจมตี+0.4%
ลดคูลดาวน์ +0.5%
พิเศษ / ความเร็ว แครี่
แอสซาซิน (AD)
Sanctuary ฟื้นฟูพลังชีวิต/5 วิ +4.5
เกราะ +3.2
พลังชีวิต / ป้องกัน แทงค์
ไฟต์เตอร์
ซัพพอร์ท
Doctrine เวทแวมไพร์ +0.5%
ต้านทานเวท +3.2
ป้องกัน / ดูดเลือด เมจ
แอสซาซิน (AP)
Corrosion พลังเวท +0.9
เจาะเกราะเวท +3.8
โจมตี / เจาะ เมจ
แทงค์ (AP)
แอสซาซิน (AP)
Potential พลังชีวิต +15.7
ฟื้นฟูพลังชีวิต/5 วิ +3.1
ลดคูลดาวน์ +0.3%
พลังชีวิต / พิเศษ แทงค์
ไฟต์เตอร์
ซัพพอร์ท
Savage พลังชีวิต +13.5
เจาะเกราะ +3.8
พลังชีวิต / เจาะ แทงค์
ไฟต์เตอร์
ซัพพอร์ท

รูน เลเวล 3 

รูน เอฟเฟกต์ ประเภทรูน ตำแหน่งฮีโร่
Sage พลังเวท +5.3 โจมตี เมจ
แทงค์ (AP)
แอสซาซิน (AP)
Sword พลังโจมตี +3.2 โจมตี แครี่
ไฟต์เตอร์
แอสซาซิน (AD)
Onslaught พลังโจมตี +2
เจาะเกราะ +3.6
โจมตี / เจาะ แครี่
ไฟต์เตอร์
แทงค์ (AD)
Bloodlust พลังโจมตี +2.5
ดูดเลือด +0.5%
โจมตี / ดูดเลือด แครี่
แอสซาซิน (AD)
Rampage อัตราคริติคอล +0.7%
ความเสียหายคริติคอล +3.6%
คริติคอล แครี่
แอสซาซิน (AD)
Golden Body ความเร็วโจมตี +1%
พลังชีวิต +33.7
เกราะ +2.3
พลังชีวิต / ป้องกัน / ความเร็ว แครี่
แอสซาซิน (AD)
Desolate พลังเวท +4.2
เจาะเกราะเวท +2.4
โจมตี / เจาะ เมจ
แทงค์ (AP)
แอสซาซิน (AP)
Scepter พลังเวท +4.2
ความเร็วโจมตี +0.6%
โจมตี / ความเร็ว เมจ
แอสซาซิน (AP)
Rage อัตราคริติคอล +1.6% คริติคอล แครี่
แอสซาซิน (AD)
Awake ความเร็วโจมตี +1.6%
อัตราคริติคอล +0.5%
ความเร็ว / คริติคอล แครี่
แอสซาซิน (AD)
Colossus พลังชีวิต +75 พลังชีวิต แทงค์
ไฟต์เตอร์
Pray เวทแวมไพร์ +1.6% ดูดเลือด เมจ
Essence Reaver ดูดเลือด +1.6% ดูดเลือด แครี่
Throne อัตราคริติคอล +0.5%
พลังชีวิต +60
พลังชีวิต / คริติคอล แครี่
แอสซาซิน (AD)
Immortal พลังชีวิต +60
ฟื้นฟูพลังชีวิต/ 5 วิ +4.5
พลังชีวิต แทงค์
ไฟต์เตอร์
Feast ดูดเลือด +1%
ต้านทานเวท +4.1
ป้องกัน / ดูดเลือด แครี่
ไฟต์เตอร์
แอสซาซิน (AD)
Blood Magic พลังเวท +2.4
เวทแวมไพร์ +1%
โจมตี / ดูดเลือด เมจ
แอสซาซิน (AP)
Protect พลังชีวิต +45
ฟื้นฟูพลังชีวิต/5 วิ +5.2
ความเร็วเคลื่อนที่ +0.4%
พลังชีวิต / พิเศษ แทงค์
ไฟต์เตอร์
Assassinate พลังโจมตี +1.6
ความเร็วเคลื่อนที่ +1%
โจมตี / พิเศษ แครี่
ไฟต์เตอร์
แอสซาซิน (AD)
Spirit ความเร็วโจมตี +1%
ความเร็วเคลื่อนที่ +1%
พิเศษ / ความเร็ว แครี่
แอสซาซิน
Great Wall เกราะ +9 ป้องกัน แทงค์
ไฟต์เตอร์
Herculean Power เกราะ +5
ต้านทานเวท +5
ป้องกัน แทงค์
ไฟต์เตอร์
Prowess พลังชีวิต +37.5
ลดคูลดาวน์ +0.6%
พลังชีวิต / พิเศษ แทงค์
เมจ
Authority ต้านทานเวท +9 ป้องกัน แทงค์
ไฟต์เตอร์
Secret Incantation พลังเวท +2.4
ลดคูลดาวน์ +0.7%
โจมตี / พิเศษ เมจ
แทงค์ (AP)
แอสซาซิน (AP)
ซัพพอร์ท
Dragon’s Claw พลังโจมตี +0.9
เจาะเกราะ +6.4
โจมตี / เจาะ แครี่
ไฟต์เตอร์
แทงค์ (AD)
Stain ความเร็วโจมตี +0.6%
เจาะเกราะเวท +6.4
ความเร็ว / เจาะ แครี่
แอสซาซิน
Purity ลดคูลดาวน์ +1% พิเศษ เมจ
แทงค์
ซัพพอร์ท
Magic Heart เวทแวมไพร์ +0.7%
เกราะ +5.9
ป้องกัน / ดูดเลือด เมจ
แทงค์ (AP)
แอสซาซิน (AP)
Holy Light เกราะ +2.7
ต้านทานเวท +2.7
ลดคูลดาวน์ +0.6%
ป้องกัน / พิเศษ แทงค์
ไฟต์เตอร์
ซัพพอร์ท