ข้อมูลไอเทมในหน้านี้ไม่ได้รับการอัปเดตแล้ว ดูข้อมูลไอเทมที่อัปเดตล่าสุด และข้อมูลฮีโร่ที่สมบูรณ์กว่าเดิมได้ที่นี่

สารบัญ

ไอเทม โจมตี

ชื่อ เอฟเฟกต์ เอฟเฟกต์พิเศษ ประเภท
Tier 1

Short Sword
+10 พลังโจมตี โจมตี

Dagger
+10% ความเร็วโจมตี
ความเร็วโจมตี

Gloves
+12% อัตราคริติคอล
ความแรงคริ

Bloodied Club
+10 พลังโจมตี
+8% ดูดเลือด
ดูดเลือด

Chain Hammer
+40 พลังโจมตี โจมตี
Tier 2

Cleaving Claymore
+80 พลังโจมตี โจมตี

Arcane Hammer
+25 พลังโจมตี
+15% ความเร็วโจมตี
สกิลติดตัว – Speed Up: เมื่อทำการโจมตีปกติ รับความเร็วเคลื่อนที่ +10% ความเร็วโจมตี

Tempest Blades
+25% ความเร็วโจมตี
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
ความเร็วโจมตี / เคลื่อนที่

Astral Spear
+50 พลังโจมตี สกิลติดตัว: เจาะเกราะ +60 เจาะเกราะ

Shuriken
+20% ความเร็วโจมตี สกิลติดตัว – Heel: การโจมตีปกติสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น 20+LV ฮีโร่x1 (ระยะใกล้) / 40+LV ฮีโร่x2 (ระยะไกล) CD 0.3 วิ
โบนัสความเสียหาย

Uriel’s Brand
+100 พลังโจมตี
+600 พลังชีวิต
สกิลติดตัว – Savior’s Edge: เมื่อ HPต่ำกว่า 40% จะได้รับโล่ต้านเวท (500+LV ฮีโร่x100) และเกราะเวท 200 เป็นเวลา 5 วิ (CD 75 วิ)
ต้านทานความเสียหาย

Curse of Death
+100 พลังโจมตี
+10% ดูดเลือด
สกิลติดตัว – Soul Prison: ลดการฟื้นฟูของเป้าหมายลง 50% เป็นเวลา 1.5 วิ (สูงสุด 3 วิ) ลดฟื้นฟู

Death Sickle
+60 พลังโจมตี
+5% ลดคูลดาวน์
สกิลติดตัว – Divine Intervention: อมตะเมื่อ HP ต่ำ และวิ่งเร็วขึ้น 20% เป็นเวลา 1 วิ CD 90 วิ ช่วยชีวิต

Bow of Slaughter
+90 พลังโจมตี
+20% อัตราคริติคอล
+10% ดูดเลือด
สกิลพิเศษ – [Bloodthirst]: ดูดเลือดเพิ่มขึ้น 90% เป็นเวลา 3 วิ (ระยะไกลเท่านั้น) CD 60 วิ ดูดเลือด
Tier 3

Spear of Longinus
+80 พลังโจมตี
+15% ลดคูลดาวน์
+400 พลังชีวิต
สกิลติดตัว – Shatter: เมื่อโจมตีเป้าหมาย จะลดเกราะ 50 หน่วย (สูงสุด 5 ครั้ง) เป็นเวลา 5 วิ ลดเกราะ

Fafnir’s Talon
+60 พลังโจมตี
+30% ความเร็วโจมตี
+10% ดูดเลือด
สกิลติดตัว – Dragon’s Breath: การโจมตีปกติจะสร้างความเสียหายกายภาพ เท่ากับ 8% ของ HP ศัตรู (CD 0.3 วิ)
เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย

Claves Sancti
+90 พลังโจมตี สกิลติดตัว – Gift of the Swift: ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น (3-45) เป็นเวลา 1.5 วิ (มีผลเฉพาะฮีโร่ระยะไกล)

สกิลติดตัว – โอกาสคริติคอล +25%

สกิลติดตัว – ความแรงคริเพิ่มขึ้น 50%

ความแรงคริ

Muramasa
+75 พลังโจมตี
+10% ลดคูลดาวน์
สกิลติดตัว – เจาะเกราะ +45% เปอร์เซ็นต์เกราะ

The Beast
+100 พลังโจมตี สกิลติดตัว – ดูดเลือด +25% ดูดเลือด

Omni Arms
+70 พลังโจมตี
+15% ความเร็วโจมตี
+10% ดูดเลือด
+10% ลดคูลดาวน์
+ 500 พลังชีวิต
สกิลติดตัว – Five Forces: หลังจากฮีโร่ใช้สกิลจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับการโจมตีปกติครั้งต่อไป (CD 2 วิ)
โบนัสความเสียหาย

Slikk’s Sting
+35% ความเร็วโจมตี
+25% อัตราคริติคอล
+7% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลติดตัว – Wind Blades: หลังจากติดคริจะต้านทานสถานะเพิ่มขึ้น 35% เป็นเวลา 2 วิ
โจมตีเร็ว / ความแรงคริ

Fenrir’s Tooth
+200 พลังโจมตี สกิลติดตัว – Fenrir’s Tooth: เมื่อ HP ของเป้าหมายต่ำกว่า 50% จะได้รับความเสียหาย +30% เพิ่มความเสียหาย

Blitz Blade
+50 พลังโจมตี
+35% ความเร็วโจมตี
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลติดตัว – Electric Arc: ทุก 4 วิ การโจมตีปกติจะปล่อยสายฟ้าสร้างความเสียหายเวท 102 (LV อัพ +7) (การโจมตีปกติจะลด CD 1 วิ)
ความเสียหายวงกว้าง

Ifrit’s Claw
+30% ความเร็วโจมตี
+20% อัตราคริติคอล
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลติดตัว – Flame’s Wrath: เมื่อโจมตีปกติโดนเป้าหมายจะโจมตีเร็วขึ้น 10% เป็นเวลา 2 วิ (5 ครั้ง) ความเร็วโจมตี

Broken Spears
+110 พลังโจมตี สกิลติดตัว – Wind Walk: ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 10% เมื่อไม่ได้ต่อสู้

สกิลติดตัว – Destroyer: เพิ่มเจาะเกราะ (110-250)

เจาะเกราะ

ไอเทม เวท

ชื่อ เอฟเฟกต์ เอฟเฟกต์พิเศษ ประเภท
Tier 1

Spell Tome
+40 พลังเวท พลังเวท

Lapis Ring
+300 มานาสูงสุด มานา

Pendant of Faith
+10 ฟื้นฟูมานา / 5 วิ ฟื้นฟูมานา

Ancient Scriptures
+80 พลังเวท พลังเวท

Magic Ring
สกิลติดตัว: ลดคูลดาวน์ +10% ลดคูลดาวน์
Tier 2

Enchanted Scroll
+120 พลังเวท พลังเวท

Trick Blade
+60 พลังเวท
+10% ลดคูลดาวน์
สกิลติดตัว – Elemental Blade: เมื่อใช้สกิลการโจมตีปกติครั้งถัดไปจะสร้างโบนัส ความเสียหายเวท (CD 3 วิ)
โบนัสความเสียหาย

Spooky Mask
+100 พลังเวท สกิลติดตัว: เจาะเกราะเวท +75 เจาะเกราะเวท

Phoenix Tear
+60 พลังเวท สกิลติดตัว – From the Ashes: เมื่อฮีโร่เลเวลเพิ่มขึ้นจะฟื้นฟู 20% ของพลังชีวิตและมานาใน 3 วิ ฟื้นฟูมานา

Virtue’s Bracelet
+60 พลังเวท
+5% ลดคูลดาวน์
+20 ฟื้นฟูมานา / 5 วิ
ฟื้นฟูมานา

Vlad’s Impaler
+90 พลังเวท สกิลติดตัว: เวทแวมไพร์ +15% เวทแวมไพร์

Staff of Nuul
+180 พลังเวท
+10% ลดคูลดาวน์
สกิลติดตัว: เจาะเกราะเวท +40% เปอร์เซ็นต์กันเวท

Virtue’s Necklace
+160 พลังเวท
+10% ลดคูลดาวน์
+30 ฟื้นฟูมานา / 5 วิ
สกิลติดตัว: เจาะเกราะเวท +75
ฟื้นฟูมานา / เจาะเกราะเวท

Soul Scroll
+240 พลังเวท
+500 พลังชีวิต
สกิลติดตัว – Cage: ลดอัตราการฟื้นฟูของเป้าหมาย 50% เป็นเวลา 1.5 วิ (การโจมตีปกติจะเพิ่มระยะเวลา 3 วิ) ลดฟื้นฟู
Tier 3

Boomstick
+240 พลังเวท สกิลติดตัว – Echo: เมื่อใช้สกิล สร้างความเสียหายเวท 50 (+50% โบนัสเวท) CD 5 วิ
ความเสียหายวงกว้าง

Hecate’s Diadem
+240 พลังเวท สกิลติดตัว – Kich: พลังเวทเพิ่มขึ้น 35% เปอร์เซ็นต์พลังเวท

Orb of the Magi
+140 พลังเวท
+10% ลดคูลดาวน์
สกิลติดตัว – Bide: ทุก 30 วิ รับพลังเวท 12 หน่วย พลังชีวิตสูงสุด 110 หน่วย (สูงสุด 10 ครั้ง)

สกิลติดตัว – From the Ashes: เมื่อฮีโร่เลเวลเพิ่มขึ้นจะฟื้นฟู 20% ของพลังชีวิตและมานาใน 3 วิ

พลังเวทต่อ LV

Rhea’s Blessing
+140 พลังเวท
+10% ลดคูลดาวน์
สกิลติดตัว – Mana Shield: เมื่อ HP ต่ำกว่า 40% จะสร้างโล่ (450+LV ฮีโร่x50) (+40% โบนัสเวท) เป็นเวลา 4 วิ CD 75 วิ

สกิลติดตัว: เวทแวมไพร์ +25%

เวทแวมไพร์

Zweihander
+180 พลังเวท
+400 มานาสูงสุด
+8% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลติดตัว – Sudden Strike: เมื่อโจมตีปกติจะ +ตีเร็ว 50% เป็นเวลา 4 วิ (CD 10 วิ)

สกิลติดตัว – Scorching: การโจมตีปกติสร้างความเสียหายเวทเพิ่ม 20%

พลังเวท / โจมตีเร็ว

Frosty’s Revenge
+180 พลังเวท
+850 พลังชีวิต
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลติดตัว – Frost: สกิลที่สร้างความเสียหายจะลดความเร็วเคลื่อนที่ 20% เป็นเวลา 2 วิ ลดความเร็ว

Berith’s Agony
+140 พลังเวท
+10% ลดคูลดาวน์
+225 เกราะ
สกิลติดตัว – Torture: เมื่อใช้สกิลโจมตีจะสร้างความเสียหายเวทเพิ่มเท่ากับ 3% ของ HP ปัจจุบันของเป้าหมายต่อวินาที เป็นเวลา 3 วิ (สูงสุดกับครีปป่า: 80)
ความเสียหายต่อเนื่อง

Apocalypse
+200 พลังเวท
+10% ลดคูลดาวน์
สกิลติดตัว – Elemental Edge: หลังใช้สกิลการโจมตีถัดไปจะ +เวท 30% ของกายภาพ (+80% โบนัสเวท)
โบนัสความเสียหาย

Soaring Aura
+140 พลังเวท
+1050 พลังชีวิต
ลดเกราะเวท

Holy of Holies
+400 พลังเวท สกิลติดตัว – Enchantment: ลดเกราะเวทศัตรูในระยะลง 80-150 หน่วย (เพิ่มตามเลเวลฮีโร่)

สกิลติดตัว – Enlightenment: เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 1400

พลังเวท

Arctic Orb
+200 พลังเวท สกิลพิเศษ – [Solidify]: เป็นอมตะ 1.5 วิ ระหว่างนั้นจะไม่สามารถเคลื่อนที่ โจมตี หรือใช้สกิลได้ (คูลดาวน์ 90 วิ)
ต้านทานความเสียหาย

ไอเทม ป้องกัน

ชื่อ เอฟเฟกต์ เอฟเฟกต์พิเศษ ประเภท
Tier 1

Ring of Vitality
+300 พลังชีวิต พลังชีวิต

Light Armor
+90 เกราะ เกราะ

Gladiator’s Gauntlets
+90 ต้านทานเวท ต้านทานเวท

Talisman of Strength
+30 ฟื้นฟูพลังชีวิต / 5 วิ ฟื้นฟูพลังชีวิต

Necklace of Vitality
+600พลังชีวิต พลังชีวิต
Tier 2

Greaves of Protection
+1000 พลังชีวิต พลังชีวิต

Heart of Incubus
+150 เกราะ สกิลติดตัว – Incantation: สร้างความเสียหายเวท 50 แก่ศัตรูรอบๆ ทุก 1 วินาที (เพิ่ม 2 หน่วยต่อ LV) (ครีปและมอนสเตอร์ป่าโดนแรงขึ้น 50%) เผาศัตรูรอบๆ

Belt of Clarity
+110 ต้านเวท
+700 พลังชีวิต
สกิลติดตัว – Regenerate: เมื่อโดนโจมตีจะฟื้นฟู HP 4% ภายใน 2 วิ (CD 15 วิ) เกราะเวท

Platinum Gauntlets
+10% ลดคูลดาวน์
+110 เกราะ
ลดคูลดาวน์

Knight’s Plate
+210 เกราะ สกิลติดตัว – Spirit Bond: หากฮีโร่ได้รับความเสียหายจะลดความเร็วโจมตีของผู้ทำการโจมตีลง 20% ลดความเร็วโจมตี

Mail of Pain
+300 เกราะ
+1200 พลังชีวิต
สกิลติดตัว – Blitz: เมื่อโดนโจมตีกายภาพจะสะท้อนเวท 15% ของความเสียหายกลับไป
สะท้อนความเสียหาย

Hercules’s Madness
+80 พลังโจมตี
+225 เกราะ
สกิลติดตัว – Berserk: เมื่อ HP ต่ำกว่า 40% จะเพิ่มการดูดเลือด 20% และได้รับโล่ (1000+LV ฮีโร่x100) 8 วิ (CD 60 วิ) เอาตัวรอด

Odin’s Will
+200 เกราะ
+1200 พลังชีวิต
สกิลติดตัว – Loyalty: เมื่อโดนโจมตี จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่และโจมตีแรงขึ้น 2% (สูงสุด 5 ครั้ง) เพิ่มพลังโจมตี
Tier 3

Mantle of Ra
+200 เกราะ
+1000 พลังชีวิต
+60 ฟื้นฟูพลังชีวิต / 5 วิ
สกิลติดตัว – Incantation: สร้างความเสียหายเวท 2% แก่ศัตรูรอบๆ ทุก 1 วินาที (ครีปและมอนสเตอร์ป่าโดนแรงขึ้น 50%)  เผาศัตรูรอบๆ

Shield of the Lost
+360 เกราะ
+1200 พลังชีวิต
สกิลติดตัว – Strengthened Sentinel: ลดความเร็วโจมตีของศัตรูรอบข้างลง 30% ลดความเร็วโจมตี

The Aegis
+20% ลดคูลดาวน์
+400 มานาสูงาสุด
+360 เกราะ
สกิลติดตัว – Sentinel: ลดความเร็วโจมตีของผู้ทำการโจมตี 30% และความเร็วเคลื่อนที่ 15% เป็นเวลา 3 วิ
ลดความเร็วโจมตี / เคลื่อนที่

Gaia’s Standard
+240 ต้านเวท
+1200 พลังชีวิต
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลติดตัว – Recover: เมื่อโดนโจมตีจะฟื้นฟู HP 8% ใน 2 วิ (CD 10 วิ) ฟื้นฟูพลังชีวิต

Medallion of Troy
+10% ลดคูลดาวน์
+360 ต้านเวท
+1000 พลังชีวิต
สกิลติดตัว – Fairy: ทุก 18 วิ จะได้รับโล่ดูดซับความเสียหายเวท (300+LV ฮีโร่x50) เกราะเวท

Hyoga’s Edge
+100 เกราะ
+100 ต้านทานเวท
+1200 พลังชีวิต
สกิลติดตัว – Biting Gold: การโจมตีปกติจะลดความเร็ว 25% และเพิ่มให้ตัวเอง 10% เป็นเวลา 2 วิ ลดความเร็ว

Blade of Eternity
+120 เกราะ สกิลติดตัว – Resurrect: หลังจากตายลง 2 วิ ฮีโร่จะคืนชีพด้วย HP 2000 + (LV ฮีโร่x100) CD 150 วิ (เอฟเฟกต์จะมีผลแค่ 2 ครั้งต่อ 1 เกม)

สกิลตัวตัว – War Rage: สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10%

คืนชีพ

Frost Cape
+10% ลดคูลดาวน์
+200 เกราะ
+800 พลังชีวิต
Frost Power: หลังใช้สกิลการโจมตีปกติถัดไปจะลดความเร็ว 30% สร้างความเสียหายกายภาพ 150 (LV อัพ+20) CD 3 วิ
โบนัสความเสียหาย

Amulet of Longevity
+1800 พลังชีวิต
+50 ฟื้นฟูพลังชีวิต / 5 วิ
สกิลติดตัว – Longevity: เมื่อไม่ได้ต่อสู้จะฟื้นฟูพลังชีวิต 2%. และมานา 1% ต่อวินาที
ฟื้นฟู / เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด

Rock Shield
+150 เกราะ
+150 ต้านทานเวท
+1000 พลังชีวิต
Pain Absorb: หากโดนโจมตีใน 3 วิ จะสร้างโล่ (ความเสียหายที่ได้รับ x 30% + HP สูงสุด x 12%) เป็นเวลา 3 วิ หลังจากใช้สกิลนี้พลังโจมตีตัวเองจะลดลง 70% เป็นเวลา 3 วิ (CD 60 วิ)

สุดยอดพลังที่จะช่วยปลดปล่อยคุณจากพันธนาการทั้งปวง

รับความเสียหาย

ไอเทม เคลื่อนที่

ชื่อ เอฟเฟกต์ เอฟเฟกต์พิเศษ ประเภท
Tier 1

Boots of Speed
สกิลติดตัว: ความเร็วเคลื่อนที่ +30 ความเร็วเคลื่อนที่
Tier 2

Sonic Boots
+110 เกราะ สกิลติดตัว: ความเร็วเคลื่อนที่ +60

สกิลติดตัว: ลดความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีปกติ 15%

ต้านทานการโจมตีปกติ

Gilded Greaves
+110 ต้านทานเวท สกิลติดตัว: ความเร็วเคลื่อนที่ +60

สกิลติดตัว: ป้องกันสถานะ 35%

ป้องกันสถานะ

Flashy Boots
+15% ลดคูลดาวน์ สกิลติดตัว: ความเร็วเคลื่อนที่ +60 ลดคูลดาวน์

Enchanted Kicks
สกิลติดตัว: ความเร็วเคลื่อนที่ +60

สกิลติดตัว: เจาะเกราะเวท +75

เจาะเกราะเวท

War Boots
+25% ความเร็วโจมตี สกิลติดตัว: ความเร็วเคลื่อนที่ +60 โจมตีเร็ว

Hermes’ Select
สกิลติดตัว – Swift: เมื่อออกจากการต่อสู้จะได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 60 หน่วย

สกิลติดตัว: ความเร็วเคลื่อนที่ +60

วิ่งเร็วเมื่อไม่ได้ต่อสู้

ไอเทม ป่า

ชื่อ เอฟเฟกต์ เอฟเฟกต์พิเศษ ประเภท
Tier 1

Hunter’s Knife
(Hunter’s Knife เมื่ออัพเกรดสามารถสร้างสถานะ Frostbite ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายและเคลื่อนที่ช้าลง)

สกิลติดตัว – Hunting: โจมตีมอนสเตอร์ป่าแรงขึ้น 20% และได้รับ XP เมื่อฆ่ามอนเสตอร์ป่า เพิ่ม 20%

ฟาร์มป่า
Tier 2

Monster’s Bane
ได้รับสกิล Frostbite

สกิลติดตัว – Hunting: เพิ่มความเสียหายต่อมอนเสตอร์ป่า +30% และได้รับ XP เมื่อสังหารมอนเสตอร์ป่า +35%

สกิลติดตัว – Seek and Destroy: การสังหารมอนเสตอร์ป่าทำให้ฮีโร่ได้รับพลังเวท +6 และมานาสูงสุด 30 หน่วย (ซ้อนทับสูงสุด 20 ครั้ง)

สายเวท

Gnoll Cleaver
ได้รับสกิล Frostbite

สกิลติดตัว – Hunting: เพิ่มความเสียหายต่อมอนเสตอร์ป่า +30% และได้รับ XP เมื่อสังหารมอนเสตอร์ป่า +35%

สกิลติดตัว – Stalk: การฆ่ามอนสเตอร์ป่าจะได้รับ HP+50 (สูงสุด 20 ครั้ง)

สายแทงค์

Mr. Stabby
ได้รับสกิล Frostbite

สกิลติดตัว – Hunting: เพิ่มความเสียหายต่อมอนเสตอร์ป่า +30% และได้รับ XP เมื่อสังหารมอนเสตอร์ป่า +35%

สกิลติดตัว – Stalk: การฆ่ามอนสเตอร์ป่าจะได้รับพลังโจมตี +2 (สูงสุด 20 ครั้ง)

สายพลังโจมตี

Stormy Bow
ได้รับสกิล Frostbite

สกิลติดตัว – Hunting: เพิ่มความเสียหายต่อมอนเสตอร์ป่า +30% และได้รับ XP เมื่อสังหารมอนเสตอร์ป่า +35%

สกิลติดตัว – Stalk: การฆ่ามอนสเตอร์ป่าจะได้รับความเร็วโจมตี +1.5% (สูงสุด 20 ครั้ง)

สายโจมตีเร็ว
Tier 3

Loki’s Curse
+120 พลังเวท
+10% ลดคูลดาวน์
ได้รับสกิล Frostbite

สกิลติดตัว – Curse Power: หลังใช้สกิลการโจมตีปกติถัดไปจะ +ATK 35% (+45% โบนัสเวท) ของ เวท CD 2 วิ

สกิลติดตัว – Hunting: เพิ่มความเสียหายต่อมอนเสตอร์ป่า +30% และได้รับ XP เมื่อสังหารมอนเสตอร์ป่า +35%

สกิลติดตัว – Stalk: การสังหารมอนสเตอร์ป่าทำให้ฮีโร่ได้รับพลังเวท +6 และมานาสูงสุด 30 หน่วย (ซ้อนทับสูงสุด 30 ครั้ง)

สายเวท

Leviathan
+300 เกราะ ได้รับสกิล Frostbite

สกิลติดตัว – Incantation: สร้างควาเมสียหายเวท 90 แก่ศัตรูรอบๆ ทุก 1 วิ (เพิ่ม 5 ต่อ LV)

สกิลติดตัว – Hunting: เพิ่มความเสียหายต่อมอนเสตอร์ป่า +30% และได้รับ XP เมื่อสังหารมอนเสตอร์ป่า +35%

สกิลติดตัว – Stalk: การฆ่ามอนสเตอร์ป่าจะได้รับ HP+50 (สูงสุด 30 ครั้ง)

สายแทงค์

Soulreaver
+55 พลังโจมตี
+6% ดูดเลือด
ได้รับสกิล Frostbite

สกิลติดตัว – Soul Seeker: การโจมตีปกติหรือใช้สกิลฮีโร่ครั้งต่อไปจะสร้างโบนัสเวท (300+LV ฮีโร่x20) และภายใน 3 วิ จะโจมตีใส่ฮีโร่แรงขึ้น 10% (ระยะใกล้เท่านั้น) CD 30 วิ

สกิลติดตัว: ลดคูลดาวน์ +15%

สกิลติดตัว – Hunting: เพิ่มความเสียหายต่อมอนเสตอร์ป่า +30% และได้รับ XP เมื่อสังหารมอนเสตอร์ป่า +35%

สกิลติดตัว – Stalk: การฆ่ามอนสเตอร์ป่าจะได้รับพลังโจมตี +2 (สูงสุด 30 ครั้ง)

สายพลังโจมตี

Firestorm Bow
+15 พลังโจมตี
+15% ความเร็วโจมตี
+10% ดูดเลือด
ได้รับสกิล Frostbite

สกิลติดตัว – Firestorm: การโจมตีปกติจะทำให้เป้าหมายติดขั้นสัญลักษณ์ โดยแต่ละขั้นจะสร้างความเสียหายเวทเพิ่ม 15 หน่วย (เพิ่มขึ้น 1 ทุกๆ 3 LV) สูงสุด 6 ขั้น

สกิลติดตัว – Hunting: เพิ่มความเสียหายต่อมอนเสตอร์ป่า +30% และได้รับ XP เมื่อสังหารมอนเสตอร์ป่า +35%

สกิลติดตัว – Stalk: การฆ่ามอนสเตอร์ป่าจะได้รับความเร็วโจมตี +1.5% (สูงสุด 30 ครั้ง)

สายโจมตีเร็ว

ไอเทม สนับสนุน

ชื่อ เอฟเฟกต์ เอฟเฟกต์พิเศษ ประเภท
Tier 1

Wind Gem
+8 ฟื้นฟูมานา / 5 วิ
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลติดตัว – Bounty: หากสถานะการเงิน และ XP ของตัวเองต่ำที่สุดในทีม จะได้รับ 5 โกลด์ และ XP ทุก 3 วิ ซัพพอร์ตโรมมิ่ง

Water Gem
+8 ฟื้นฟูมานา / 5 วิ
+5% ความเร็วเคลื่อนที่”
สกิลติดตัว – Devotion: ทุก 30 วิ จะสะสมบัฟ 1 ครั้ง (สูงสุด 3 ครั้ง) จากนั้นเมื่อครีปตายอยู่ใกล้ๆ จะหักบัฟที่สะสมไว้ 1 ครั้ง และทำให้พันธมิตรที่ใกล้ที่สุดได้รับ 30 โกลด์ และ 40 XP ซัพพอร์ตยืนเลน
Tier 2

Storm Tracker
+15 ฟื้นฟูมานา / 5 วิ
+150 เกราะ
+40 ฟื้นฟูพลังชีวิต / 5 วิ
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลติดตัว – Bounty: หากสถานะการเงิน และ XP ของตัวเองต่ำที่สุดในทีม จะได้รับ 5 โกลด์ และ XP ทุก 3 วิ

สกิลติดตัว [ Exploit ] : หลังสังหารหรือช่วยเหลือจะได้รับโบนัสโกลด์ และ XP เพิ่มขึ้น 30%

ฟื้นฟูเกราะ

Storm Blaster
+5% ลดคูลดาวน์
+20 ฟื้นฟูมานา / 5 วิ
+150 เกราะ
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลติดตัว – Bounty: หากสถานะการเงิน และ XP ของตัวเองต่ำที่สุดในทีม จะได้รับ 5 โกลด์ และ XP ทุก 3 วิ

สกิลติดตัว [ Exploit ] : หลังสังหารหรือช่วยเหลือจะได้รับโบนัสโกลด์ และ XP เพิ่มขึ้น 30%

ลด CD เกราะ

Crystal Badge
+15 ฟื้นฟูมานา / 5 วิ
+150 เกราะ
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลติดตัว – [ Aura ] : ปล่อยออร่าที่จะเพิ่มอัตราฟื้นฟู HP+20 ให้ตัวเองและพันะมิตรใกล้ๆ (เพิ่มขึ้นตาม LV)

สกิลติดตัว – Devotion: ทุก 30 วิ จะสะสมบัฟ 1 ครั้ง (สูงสุด 3 ครั้ง) จากนั้นเมื่อครีปตายอยู่ใกล้ๆ จะหักบัฟที่สะสมไว้ 1 ครั้ง และทำให้พันธมิตรที่ใกล้ที่สุดได้รับ 30 โกลด์ และ 40 XP

เกราะ / วิ่งเร็ว

Spring Bracer
+5% ลดคูลดาวน์
+20 ฟื้นฟูมานา / 5 วิ
+150 เกราะ
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลติดตัว – [ Aura ] : ปล่อยออร่าที่จะเพิ่มอัตราฟื้นฟู HP+20 ให้ตัวเองและพันะมิตรใกล้ๆ (เพิ่มขึ้นตาม LV)

สกิลติดตัว – Devotion: ทุก 30 วิ จะสะสมบัฟ 1 ครั้ง (สูงสุด 3 ครั้ง) จากนั้นเมื่อครีปตายอยู่ใกล้ๆ จะหักบัฟที่สะสมไว้ 1 ครั้ง และทำให้พันธมิตรที่ใกล้ที่สุดได้รับ 30 โกลด์ และ 40 XP

ฟื้นฟูเกราะ
Tier 3

Soul Storm Badge
+15 ฟื้นฟูมานา / 5 วิ
+250 เกราะ
+600 พลังชีวิต
+40 ฟื้นฟูพลังชีวิต / 5 วิ
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลติดตัว – Bounty: หากสถานะการเงิน และ XP ของตัวเองต่ำที่สุดในทีม จะได้รับ 5 โกลด์ และ XP ทุก 3 วิ

สกิลติดตัว [ Exploit ] : หลังสังหารหรือช่วยเหลือจะได้รับโบนัสโกลด์ และ XP เพิ่มขึ้น 30%

สกิลติดตัว – [ Force Shield ] : สร้างโล่ดูดซับความเสียหาย (800+LV ฮีโร่x80) จากฮีโร่ศัตรูที่มี HP น้อยที่สุดพร้อมเพิ่มความเร็วตัวเอง 30% เป็นเวลา 2 วิ (คูลดาวน์ 45 วิ)

เครื่องประดับที่มีจอมปีศาจแห่งสายลมถูกผนึกไว้ภายใน

สร้างเกราะ

Ring of Terror
+15% ลดคูลดาวน์
+20 ฟื้นฟูมานา / 5 วิ
+200 เกราะ
+600 พลังชีวิต
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลติดตัว – Bounty: หากสถานะการเงิน และ XP ของตัวเองต่ำที่สุดในทีม จะได้รับ 5 โกลด์ และ XP ทุก 3 วิ

สกิลติดตัว [ Exploit ] : หลังสังหารหรือช่วยเหลือจะได้รับโบนัสโกลด์ และ XP เพิ่มขึ้น 30%

สกิลติดตัว – [ Eye of the Fiend ] : พันธมิตรรอบๆ จะวิ่งเร็วขึ้น 30% เป็นเวลา 2 วิ พร้อมกับระบุตำแหน่งศัตรูที่ในระยะ เป็นเวลา 4 วิ (คูลดาวน์ 45 วิ)

ปีศาจแห่งสายลมจะเป็นสมุนที่ซื่อสัตย์ให้แก่ท่าน

เปิดแผนที่

Poseidon Emblem
+15 ฟื้นฟูมานา / 5 วิ
+250 เกราะ
+600 พลังชีวิต
+40 ฟื้นฟูพลังชีวิต / 5 วิ
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลติดตัว – [ Aura ] : ปล่อยออร่าที่จะเพิ่มอัตราฟื้นฟู HP+20 ให้ตัวเองและพันะมิตรใกล้ๆ (เพิ่มขึ้นตาม LV)

สกิลติดตัว – Devotion: ทุก 30 วิ จะสะสมบัฟ 1 ครั้ง (สูงสุด 3 ครั้ง) จากนั้นเมื่อครีปตายอยู่ใกล้ๆ จะหักบัฟที่สะสมไว้ 1 ครั้ง และทำให้พันธมิตรที่ใกล้ที่สุดได้รับ 30 โกลด์ และ 40 XP

สกิลติดตัว – Poseidon: เพิ่มอัตราการสร้างความเสียหาย 5% และการต้านความเสียหาย 10% แก่พันธมิตรรอบๆ

แม้ว่าน้ำจะทำให้เรือลอยได้แต่ก็สามารถทำให้จมได้เช่นกัน

บัฟทีม

Bracer of Purification
+15% ลดคูลดาวน์
+20 ฟื้นฟูมานา / 5 วิ
+200 เกราะ
+600 พลังชีวิต
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลติดตัว – [ Aura ] : ปล่อยออร่าที่จะเพิ่มอัตราฟื้นฟู HP+20 ให้ตัวเองและพันะมิตรใกล้ๆ (เพิ่มขึ้นตาม LV)

สกิลติดตัว – Devotion: ทุก 30 วิ จะสะสมบัฟ 1 ครั้ง (สูงสุด 3 ครั้ง) จากนั้นเมื่อครีปตายอยู่ใกล้ๆ จะหักบัฟที่สะสมไว้ 1 ครั้ง และทำให้พันธมิตรที่ใกล้ที่สุดได้รับ 30 โกลด์ และ 40 XP

สกิลติดตัว – [ Purification Curse ] : ลบสถานะออกจากพันธมิตรที่ใกล้ที่สุด พร้อมกับฟื้นฟู HP (160+LVx30) หน่วย จากนั้นเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ขึ้น 30% และป้องกันสถานะลดความเร็ว 2 วิ (ลดคูลดาวน์ 60 วิ)

น้ำที่บริสุทธิ์จะชำระล้างบาปจากดวงวิญญาณของเจ้า

ล้างสถานะ