ไกด์และข้อมูล Arum  ฮีโร่ประจำเกม Arena of Valor (RoV) ซึ่งประกอบไปด้วย ความสามารถ สเตตัส รายละเอียดสกิล การออกของ และรูนที่แนะนำในเกม

สารบัญ

ภาพรวมฮีโร่

ตำแหน่ง แทงค์
บทบาท ดูดเลือด ต้นเกม

สเตตัสฮีโร่

สถานะ LV 1 เพิ่มขึ้น / LV LV 15
พลังชีวิต 3201 319.1 7669
มานา 470 104 1926
พลังโจมตี 163 8.8 286
ความเสียหายคริติคอล 200% 0 200%
เกราะ 99 | 14.1% 18.6 360 | 37.5%
ต้านทานเวท 50 | 7.6% 8.5 169 | 21.9%
ฟื้นฟูพลังชีวิต / 5วิ 53 3.8 106
ฟื้นฟูมานา / 5 วิ 17 1.8 42
ความเร็วเคลื่อนที่ 350 0 350
เพิ่มความเร็วโจมตี 0% 1% 14%
ระยะโจมตี ระยะไกล (600 หน่วย)

สกิลและความสามารถ

สกิลติดตัว เอฟเฟกต์
ArumRavenous Beasts

เวท  ฮีล

หากภูติสัตว์ป่าโจมตีโดนฮีโร่ศัตรูจะสร้าง ความเสียหายเวท 60 (+50% AP) (3% HP สูงสุดของศัตรู) พร้อมกับฟื้นฟูพลังชีวิต Arum 60 (+40% AP) (3% HP สูงสุด) (แต่หากโจมตีโดนครีป จะฟื้นฟูเพียง 1% ของ HP สูงสุด)

สกิล 1 เอฟเฟกต์
ArumLion Timer

เวท ความเสียหายวงกว้าง
คูลดาวน์: 5 วิ | มานา: 60

Arum คำราม สร้าง ความเสียหายเวท 250 (+40% AP) แก่ศัตรูรอบๆ พร้อมกับเรียกภูติสัตว์ป่าออกมา ระหว่างนั้นหากใช้สกิลนี้ซ้ำ และโจมตีโดนฮีโร่ศัตรูจะลงคูลดาวน์สกิลนี้ลง 50% (สามารถเรียกภูติสัตว์ป่าออกมาได้สูงสุด 3 ตัว)

เลเวลสกิล 1 2 3 4 5 6
DMG 250 300 350 400 450 500
CD 5 5 5 5 5 5
สกิล 2 เอฟเฟกต์
ArumUncaged Arum ใช้ภูติสัตว์ป่าทั้งหมดเรียกสิงโตออกมา สร้าง ความเสียหายเวท 500 (+60% AP) จากนั้น Arum จะวิ่งเร็วขึ้นชั่วขณะ

สิงโตจะกระโดดโจมตีตามจำนวนภูติใช้เรียกออกมา
ครั้งที่ 1: ลดความเร็วศัตรูลง 50% เป็นเวลา 1 วิ
ครั้งที่ 2: ลดความเร็วศัตรูลง 90% เป็นเวลา 1 วิ
ครั้งที่ 3: สตั๊นศัตรูเป็นเวลา 1 วิ

เลเวลสกิล 1 2 3 4 5 6
DMG 500 600 700 800 900 1000
CD 6 6 6 6 6 6
สกิลอัลติเมต เอฟเฟกต์
ArumSnare

เวท ควบคุม
คูลดาวน์: 50 วิ | มานา: 100

Arum ตรึงฮีโร่เป้าหมาย ทำให้ทั้ง Arum และเป้าหมายไม่สามารถขยับตัวได้เป็นเวลา 2.5 วิ (ไม่สามารถถูกหยุดได้) โดยความเสียหายที่แต่ละฝ่ายจะได้รับจะส่งผลต่ออีกฝ่ายด้วย และในระหว่างนั้น Arum จะไม่สามารถโจมตีหรือใช้สกิลได้ หลังจากสกิลจบลง Arum จะอัญเชิญภูติสัตว์ป่าออกมา 3 ตน

เลเวลสกิล 1 2 3
CD 50 45 40

รูนแนะนำ

รูนที่จะแนะนำต่อไปนี้ เป็นรูนที่เกม Arena of Valor (RoV) เป็นผู้แนะนำ โดยจะแบ่งรูนออกเป็นทั้งหมด 3 เลเวลด้วยกัน ข้อมูลข้างล่างต่อไปนี้จะประกอบไปด้วย ชื่อรูน เอฟเฟกต์ และการคำนวณว่าหากใส่รูนแต่ละชนิดให้ครบทั้ง 30 เม็ด (อย่างละ 10 เม็ด) เพื่อนๆ จะได้ค่าสเตตัสเพิ่มขึ้นเท่าไหร่บ้าง

รูน เลเวล 1
LV 1: Curse
พลังเวท +1.5
LV 1: Life
พลังชีวิต +21
LV 1: Guard
เกราะ +2.5
ถ้าใส่อย่างละ 10 เม็ด: พลังเวท +15, พลังชีวิต +210, เกราะ +25
รูน เลเวล 2
LV 2: Pestilence
พลังเวท +2.5
เจาะเกราะเวท +1.4
LV 2: Reinforce
พลังชีวิต +36 เกราะ +1.6
LV 2: Potential
พลังชีวิต +15.7
ฟื้นฟูพลังชีวิต/5 วิ +3.1
ลดคูลดาวน์ +0.3%
ถ้าใส่อย่างละ 10 เม็ด: พลังเวท +25, พลังชีวิต 517, เกราะ +16, เจาะเกราะเวท +14, ฟื้นฟูพลังชีวิต/5 วิ +31, ลดคูลดาวน์ +3%
รูน เลเวล 3
LV 3: Sage
พลังเวท +5.3+3.6%
LV 3: Colossus
พลังชีวิต +75
LV 3: Herculean Power
เกราะ +5
ต้านทานเวท +5
ถ้าใส่อย่างละ 10 เม็ด: พลังเวท +53, พลังชีวิต +750, เกราะ +50, ต้านทานเวท +50